Opbrengst luchtvaartgesprekken

IenW vond het belangrijk dat iedereen, dus ook mensen die niet bij de gesprekken konden zijn, issues en dilemma’s konden inbrengen via deze website. Via deze pagina kon iedereen reageren op de opbrengst van de luchtvaartgesprekken. In een reactie kon worden aangeven of de onderwerpen volledig en juist zijn weergegeven.

Antwoorden op vragen luchtvaartgesprekken

In 2018 voerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met Nederlanders gesprekken over de luchtvaart. Daarbij werden veel vragen gesteld die IenW beantwoordt in het document Beantwoording vragen uit luchtvaartgesprekken (oktober 2019). De antwoorden gaan uit van de stand van zaken tot en met juni 2019.

Opbrengst luchtvaartgesprekken

Tijdens de luchtvaartgesprekken zijn veel belangen en issues opgehaald. De opbrengst verwerkte het onafhankelijke bureau WesselinkvanZijst in het rapport Opbrengst van de luchtvaartgesprekken, gepubliceerd op 18 april 2019. In december 2018 verscheen al het rapport over de voorlopige opbrengst van de gesprekken.

    Cookie-instellingen