Denk mee over zones voor drones

Om het vliegen met drones veilig te houden gelden vanaf 31 december 2020 nieuwe Europese regels voor drones. Een aantal onderdelen van de nieuwe regelgeving kunnen landen zelf invullen.  Zoals het bepalen van vliegzones voor drones. Maakt u gebruik van drones in uw werk of hobby? Bent u bezig met het testen van nieuwe toepassingen voor drones? Of heeft u een mening over het gebruik van drones? Dan komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat graag met u in contact om uw kennis, ideeën en behoeften op te halen. Daarover gaat het participatieproces zones voor drones. Uw inbreng neemt minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW mee bij het bepalen van de vliegzones voor drones. 

Zones voor drones 

De nieuwe Europese regels geven iedere lidstaat ruimte voor het bepalen van zones waar drones mogen vliegen. Nederland kan zelf bepalen waar strenge regels- of waar soepelere regels gelden. Bijvoorbeeld gebieden waar het verboden is om met een drone te vliegen vanwege privacy of het milieu. Of zones waar juist minder strenge regels gelden. Om bijvoorbeeld testen en experimenteren mogelijk te maken. Wij zoeken mensen die met ons willen meedenken over drone-zones.

Doel en kaders participatie

Het doel van het participatieproces is erop gericht om uw kennis, ideeën en behoeften op te halen. Uw mening en ideeën zijn belangrijk. Uw inbreng neemt Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW mee in de overweging bij de zones. Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie bepalen uiteindelijk samen waar de vliegzones voor drones komen.

Tijdens de participatieronde gaat IenW u niet raadplegen over:

  • Militaire laagvlieggebieden
  • Bestaande modelvliegterreinen
  • Het gecontroleerde luchtruim boven luchthavens
  • Vitale infrastructuur (bijvoorbeeld gebouwen en industriegebieden)
  • Gebouwen van de regering en/of het koninklijk huis

Vervolg participatieproces zones voor drones

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op basis van de participatieopbrengst en de terugkoppeling bekeken welke input nog nodig is voordat de nieuwe regels voor drones vanaf 31 december gaan gelden.

Bekijk de terugkoppeling op de participatieronde.

In oktober heeft het ministerie opnieuw bijeenkomsten georganiseerd om betrokkenen op een aantal punten door te vragen op de input uit de bijeenkomsten in januari en maart. Ook is het ministerie in gesprek gegaan met stakeholdergroepen die nog niet eerder hebben deelgenomen. 

Bekijk de terugkoppeling van de bijeenkomsten in oktober 2020

Tijdslijn participatieproces

Bekijk hier de stappen van het participatieproces in een tijdslijn.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

IenW verwerkt die persoonsgegevens die u aan IenW verstrekt tijdens het participatieproces.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookie-instellingen