Doe mee

‘Doe mee’ geeft een overzicht van activiteiten en opvattingen over luchtvaart in Nederland.

Lopende projecten

 

Aankondiging internetconsultatie invoering informatieplicht voor luchthavens

 

Van 15 september tot en met 29 oktober 2021 ligt de ontwerpwijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een informatieplicht voor luchthavens ter consultatie. U kunt tijdens deze periode hierop reageren.

De samenleving vraagt om meer regie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het luchtvaartdossier. Hiervoor is een versterking van de informatiepositie van de minister nodig. In de Luchtvaartnota en Uitvoeringsagenda die op 10 november 2020 aan de Tweede Kamer zijn aangeboden is opgenomen dat er een informatieplicht voor luchthavens moet komen, ook voor burgerluchtvaart op militaire luchthavens.

Er wordt al veel informatie uitgewisseld tussen de luchthavens en de minister. Toch kan het gebeuren dat de minister binnen een bepaalde termijn informatie of gegevens nodig heeft voor een wettelijke taak of bevoegdheid. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan het gewenst zijn om een beroep te kunnen doen op een wettelijke bepaling.

De ontwerpwijziging van de Wet luchtvaart heeft tot doel twee nieuwe artikelen op te nemen met een informatieverplichting voor de luchthaven Schiphol, de luchthavens van nationale betekenis (Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport) en de burgerexploitant op de militaire luchthavens Eindhoven Airport en vliegveld De Kooy. In deze artikelen wordt geregeld dat de exploitanten van deze luchthavens op verzoek van de minister verplicht zijn om, voor zover dit voor beleidsdoeleinden noodzakelijk is, informatie aan te leveren voor de vervulling van de taken van de minister van IenW zoals neergelegd in de Wet luchtvaart.

U kunt uw mening geven

U kunt met ingang van 15 september tot en met 29 oktober 2021 via deze website www.internetconsultatie.nl/Informatieplicht_luchthavens reageren op deze wijziging van de Wet Luchtvaart en de bijbehorende toelichting. U kunt de wetswijziging becommentariëren en eventuele inhoudelijke en tekstuele suggesties doen. Met name is het ministerie geïnteresseerd in uw mening over onderdelen E en F van het voorstel met de daarbij behorende toelichting. U kunt hierbij bijvoorbeeld ingaan op de volgende vragen:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpwijziging van de Wet luchtvaart ?
  • Zijn er grote zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Hoe kunt u reageren?

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 29 oktober 2021 via de website www.internetconsultatie.nl/Informatieplicht_luchthavens.

Waar vindt u meer informatie?

De ontwerpwijziging van de Wet Luchtvaart is vanaf 15 september 2021 beschikbaar op www.internetconsultatie.nl/Informatieplicht_luchthavens.

Meer informatie?

Hebt u na het bezoeken van de genoemde website nog vragen over de ontwerpwijziging van de Wet Luchtvaart dan kunt u bellen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Luchtvaart, telefoon 070-4561577.


Afgeronde projecten

Zienswijzenprocedure ontwerpwijziging Luchthavenindelingbesluit


Van 1 april 2021 tot en met 28 april 2021 kon u een zienswijze indienen op de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit (LIB) voor Schiphol. Met de wijziging van het LIB wordt de grens van het luchthavengebied op enkele plaatsen beperkt aangepast. Deze aanpassing is onder andere noodzakelijk vanwege de verdubbeling van het zuidelijke rijbaanviaduct over de A4, onderdeel van de verdubbeling van taxibaan Quebec. Doel van deze verdubbeling is de veiligheid en de punctualiteit van het taxiën met vliegtuigen via de zuidelijke route rond Schiphol-centrum te verbeteren. Het gaat om technische wijzigingen, er zijn geen gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol. In een Nota van Antwoord zullen wij inhoudelijk reageren op de ontvangen zienswijzen. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van het definitieve besluit tot wijziging van het LIB. Voor meer informatie over de zienswijzenprocedure en het indienen van een zienswijze, kunt u terecht op www.platformparticipatie.nl/luchthavenindelingbesluitschiphol.

De documenten van de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingsbesluit kunt u hier vinden.


Zienswijzenprocedure ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit

Van 2 maart 2021 tot en met 29 maart 2021 kon u een zienswijze indienen op de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) voor Schiphol. Voor meer informatie over de zienswijzenprocedure en het indienen van een zienswijze, en de documenten waar u een zienswijze op kunt indienen, kunt u terecht op www.platformparticipatie.nl/luchthavenverkeerbesluit.


Conferentie over synthetische kerosine

Op maandag 8 februari a.s. vindt de High Level Conference on Synthetic Sustainable Aviation Fuels (SAF) plaats. Deze online bijeenkomst is bedoeld om de gesprekken over synthetische SAF te versnellen en gunstige voorwaarden te scheppen voor de productie en inzet van synthetische brandstoffen. Het evenement is interessant voor beleidsmakers op het gebied van luchtvaart, vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, belanghebbenden op het gebied van milieu, academici en vertegenwoordigers van financiële instellingen en internationale en regionale organisaties.

Sprekers zijn o.a. minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, Andrea V─âlean, Europees commissaris voor Transport, Jean-Baptiste Djebbari, staatssecretaris voor Transport, Frankrijk, Andreas Scheuer, minister van Verkeer en Digitale Infrastructuur, Duitsland en Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Informatie en aanmelden


Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Op 13 januari hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening en het bijbehorende milieueffectrapport gepubliceerd. Van 15 januari tot en met 25 februari 2021 kon u hierover uw zienswijze indienen. Tijdens deze perioded werden op 9 en 11 februari 2021 informatiebijeenkomsten georganiseerd.


Denk mee over zones voor drones

Maakt u gebruik van drones voor uw werk of hobby? Onderzoekt u nieuwe toepassingen voor drones? Of heeft u een mening over het gebruik van drones? Deel dan uw kennis, ideeën en behoeften met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U kunt hier meer lezen over het participatieproces zones voor drones.


Inspraak Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Op 15 mei heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de Ontwerp-Luchtvaartnota gepubliceerd. Hierin staat een nieuwe koers voor de luchtvaart op de lange termijn. Van 29 mei tot en met 9 juli 2020 kon iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven op de website Platform Participatie. Lees meer over de Luchtvaartnota of de totstandkoming van de Luchtvaartnota.


Inspraak milieueffectrapportage (plan-MER) luchtruimherziening

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de herziening van het Nederlandse luchtruim? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Van 10 september tot en met 7 oktober 2019 kon iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven op de website Platform Participatie . De opbrengst gebruikt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het proces van de plan-MER die input oplevert voor het programma Luchtruimherziening.

Lees verder over de procedure over herziening van het luchtruim en op de pagina Herziening luchtruim.


Inspraak planmilieueffectrapportage (planMER) Luchtvaartnota 2020-2050

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de nieuwe Luchtvaartnota? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De plan-MER beschrijft de gevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid. Van 20 maart tot en met 16 april 2019 kon iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven op de website PlatformParticipatie.nl.


Zienswijzenprocedure Lelystad Airport

Van 11 januari tot en met 21 februari 2019 kon u reageren op wijzigingen van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Zo legt het besluit het maximaal aantal van 45.000 vliegbewegingen vast. In deze zienswijzenperiode kon u ook reageren op de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het besluit. Lees meer >


9 luchtvaartgesprekken

Hoe denken Nederlanders over luchtvaart? Welke wensen zijn er en welke zorgen leven er? Daarover gingen de zogeheten luchtvaartgesprekken die IenW in oktober en november 2018 hield op 9 plekken in Nederland. Bij de gesprekken waren inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden aanwezig.  Van de totale opbrengst is een analyse gemaakt. Lees verder op de pagina Opbrengst van de luchtvaartgesprekken.

Documenten participatie luchtvaart

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Documenten participatie luchtvaart","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"20","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"178397"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.