Veilige luchtvaart

Veiligheid en beveiliging van de luchtvaart heeft topprioriteit en daardoor is luchtvaart een veilige manier om te reizen. De Rijksoverheid streeft naar een continue verbetering van de veiligheid en beveiliging in de luchtvaart. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Ambitie: nul slachtoffers burgerluchtvaart

Nul doden en gewonden door ongevallen in de burgerluchtvaart. Daarnaar streeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dat eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van de luchtvaart.

Integrale samenwerking tussen partijen

Verschillende luchtvaartpartijen werken op Schiphol samen om de veiligheid verder te verbeteren. Ze onderzoeken samen incidenten en nemen maatregelen die veiligheidsrisico’s verkleinen. De luchthaven heeft daarvoor met de partijen een integraal veiligheidsmanagementsysteem (IVMS) ontwikkeld.

In het IVMS werkt Schiphol samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), luchtvaartmaatschappijen, tankdiensten en grondafhandelaren. Blijkt het IVMS in de praktijk goed te werken? Dan wil de Rijksoverheid het systeem ook invoeren op andere luchthavens met groot commercieel verkeer. Deze werkwijze gaat verder dan wat op dit moment internationaal verplicht is.

Verbeteren veiligheid Schiphol

Schiphol neemt maatregelen in lijn met de aanbevelingen uit het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol uit 2017 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Zo komt er een extra taxibaan op het viaduct over snelweg A4. Taxiënde vliegtuigen hebben dan meer ruimte in beide richtingen. Dit moet risicovolle situaties voorkomen. Alle maatregelen staan in de Roadmap safety improvement Schiphol van 2018 op de website Integralsafetyschiphol.nl.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de uitvoering en voortgang van het stappenplan. De ILT publiceert elk jaar een rapport over de veiligheid en duurzaamheid van de luchthaven. Lees verder in de Staat van Schiphol 2018 op de website van de ILT.

Bescherming tegen pandemieën

Luchtvaart is een vorm van mobiliteit waarmee ziektes zich snel over de wereld kunnen verspreiden. De huidige Covid-19-pandemie maakt duidelijk hoe groot de maatschappelijke gevolgen kunnen zijn en hoe luchtvaart daarin geraakt kan worden. Het beheersen van gezondheidscalamiteiten en de effecten daarvan op luchtvaart (medewerkers en passagiers) vereist nationale en internationale samenwerking tussen luchtvaart en gezondheidsorganisaties. 

Beveiliging luchthavens

Door verschillende incidenten komen er steeds meer beveiligingsmaatregelen op luchthavens wereldwijd. De Rijksoverheid werkt met luchthavens en vliegmaatschappijen aan nieuwe efficiënte en passagiersvriendelijke technologieën voor de beveiliging.

Sinds 2019 test Schiphol, samen met de Koninklijke Marechaussee, KLM en andere partijen het identificatieplatform Seamless Flow. Reizigers passeren de security en grensbewakingszone via automatische poortjes na eenmalige controle van hun identiteit. Opnieuw een boardingpass of paspoort laten zien hoeft niet meer.

Lees verder over wie verantwoordelijk is voor de beveiliging op luchthavens op Rijksoverheid.nl.

Beveiliging luchtruimconflictgebieden

Naar aanleiding van de ramp met de MH 17 wordt internationaal, Europees en nationaal meer en beter samengewerkt om de risico’s van vliegen over conflictgebieden te beheersen. Nederland bekijkt zelf hoe het delen van dreigingsinformatie kan worden verbeterd.

Cybersecurity

Toenemende automatisering draagt bij aan veilige en efficiënte afhandeling van luchtvaartprocessen. Partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid bij de bescherming bij uitval en storingen en om de gevolgen van cyberaanvallen te beperken en voorkomen.

De Rijksoverheid gaat onderzoeken of er aanvullende eisen gesteld moeten worden aan back-upsystemen en noodplannen van vitale luchtvaartinfrastructuur en luchtvaartsystemen. Dit is nodig om de veiligheid ook in de toekomst zeker te stellen.

Regels voor drones en onbemande vliegtuigen

Er komen nieuwe gebruikers in het luchtruim en op luchthavens. Zoals onbemande vliegtuigen en drones. Deze nieuwe verkeersstromen moeten veilig naast de bestaande vliegtuigen worden geleid. Daarom komen er nieuwe regels voor drones. Zo moeten dronevliegers een examen afleggen over luchtvaartregels en veiligheid. Voor het herkennen en volgen van drones komt er een nieuw verkeersleidingsysteem: U-space.

Ook voor het veilig opereren met onbemande vliegtuigen komt een actieplan.

Door drones ontstaan ook nieuwe risico’s. Zoals het misbruik van drones voor terroristische doeleinden. Daarom laat de Rijksoverheid onderzoek doen naar mogelijkheden om drones op te sporen en uit te schakelen. Bijvoorbeeld met verdedigingsdrones, de zogeheten counterdrones.

Toezicht luchtvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de veiligheid van de burgerluchtvaart. De inspectie bekijkt onder meer of luchthavens, luchtverkeersleiding  en luchtvaartmaatschappijen zich houden aan de (internationale) eisen voor veiligheid. Het Analysebureau luchtvaartvoorvallen van de ILT inventariseert voorvallen uit de Nederlandse luchtvaart. Het doel is hiervan te leren en zo de veiligheid verder te verbeteren. De Rijksoverheid onderzoekt of de komende jaren extra geïnvesteerd moet worden in kennis, capaciteit en middelen van de ILT.

Lees verder over de werkzaamheden van de ILT in de luchtvaart op de website van de ILT.

Internationale regels veiligheid luchtvaart

Veel afspraken over de luchtvaart komen internationaal tot stand. Lees verder over de wetten en de regels voor luchtvaartveiligheid op de website van de ILT:
•    wereldwijd: internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO);
•    Europese Unie (EU): Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA).

Cookie-instellingen