Nederland internationaal goed verbonden

Het is belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn dat Nederland goed verbonden is met de rest van de wereld. De Rijksoverheid wil de sleutelpositie van Schiphol in het netwerk van rechtstreekse verbindingen met de rest van de wereld versterken. Lelystad Airport zal vakantievluchten van Schiphol overnemen.

Bijdrage luchtvaart aan Nederlandse economie

Luchtvaart verbindt Nederland met de rest van de wereld. De groei van de economie stimuleert de luchtvaart en omgekeerd. Regio’s met goede internationale verbindingen groeien economisch harder dan andere. Luchtvaart draagt ook bij aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Een derde van de welvaart verdient Nederland in het buitenland. En de goede bereikbaarheid is voor internationaal opererende bedrijven een reden zich hier te vestigen.

Voorrang voor waardevolle verbindingen

Welke verbindingen zijn het meest waardevol voor Nederland? Dat laat de Rijksoverheid onderzoeken. Met de resultaten bepaalt de overheid wat er nodig is voor de internationale bereikbaarheid van en naar Nederland. Dat kunnen verbindingen in de luchtvaart zijn, maar ook via het spoor, de weg of het water. Daarmee volgt het kabinet het advies Luchtvaartbeleid, Een nieuwe aanvliegroute van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uit 2019.

Ruimte voor luchtvracht

Voor vrachtvliegtuigen is het sinds april 2019 makkelijker om te vertrekken en te landen op Schiphol. Ze verliezen niet automatisch hun recht om op bepaalde tijden te vliegen (slots) als een vlucht niet doorgaat (bijvoorbeeld door slecht weer of pech). Dit regelt IenW met een aparte regel (local rule). Daarmee houden maatschappijen een deel van hun slots. Die kunnen ze later alsnog gebruiken. Zo wil het kabinet de daling van het aantal vrachtvluchten op Schiphol tegengaan.

Lelystad Airport

Het kabinet besluit in 2024 over de eventuele opening van Lelystad Airport. Voor die tijd moet Lelystad Airport een natuurvergunning krijgen en moeten de laagvliegroutes kunnen worden opgelost.

Lees verder over de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Betere vliegverbindingen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het kabinet wil de levensstandaard verbeteren voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en is verantwoordelijk voor de luchtvaartveiligheid. Daarom investeert de Rijksoverheid in goede vliegverbindingen en de luchthavens van Caribisch Nederland. Voorwaarde is dat het bestuur en de financiële verantwoording op orde is.

Cookie-instellingen