Lelystad Airport

 

Voor het kabinet moet de eventuele opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten bijdragen aan een sterk netwerk van wereldwijde bestemmingen op Schiphol. Vóór de opening moet een oplossing zijn gevonden voor de laagvliegroutes. En Lelystad Airport moet een natuurvergunning hebben. Dit zal enige tijd kosten. Het kabinet zal dan ook niet eerder dan in de zomer van 2024 een besluit nemen over de opening van Lelystad Airport.

 

Direct naar...

 

 

Lelystad Airport

Op Lelystad Airport gaat geen vrachtverkeer vliegen, daarvoor is de luchthaven ook niet geschikt. Lelystad Airport heeft één start- en landingsbaan. De baan zal van 6.00 tot 23.00 uur worden gebruikt en alleen onder strikte voorwaarden tot 24.00 uur. Bijvoorbeeld als de laatste vlucht vertraging oploopt door weersomstandigheden. De voorwaarden hiervoor zijn in het Luchthavenbesluit aangescherpt.

Beschermen natuurgebieden

Voor de opening van Lelystad Airport voor vakantieverkeer is een vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Lelystad Airport is verantwoordelijk om deze vergunning te verkrijgen bij het bevoegd gezag.

 

Herziening luchtruim

Vliegtuigen moeten sneller hoger vliegen, met minder hinder voor de omgeving. Daarom werkt IenW samen met belanghebbenden aan de herziening van het luchtruim. Op de aansluitroutes van en naar Lelystad Airport kan ongehinderd worden doorgeklommen. Vóór de opening van Lelystad Airport moet een oplossing zijn gevonden voor de laagvliegroutes.

 

Monitoring effecten

Vanaf de opening van Lelystad Airport monitort en evalueert de overheid de effecten van het vliegverkeer in Flevoland en omliggende provincies. Hiervoor is een monitorings- en evaluatieprogramma ontwikkeld. Jaarlijks is er monitoring van de effecten en bij 7.000 en 25.000 vliegtuigbewegingen is er een evaluatie.

 

Verkeersverdelingsregel

Door de eventuele opening van Lelystad Airport voor met name vakantievluchten ontstaat op Schiphol ruimte voor vluchten die het wereldwijde netwerk versterken. Hiervoor is de verkeersverdelingsregel ontwikkeld. Volgens de afspraken in de verkeersverdelingsregel (VVR) kunnen luchtvaartmaatschappijen die besluiten af te zien van hun historische aanspraak op tijdslots op Schiphol voorrang krijgen op Lelystad Airport.

De instrumenten voor dit selectiviteitsbeleid moeten passen binnen een strikt kader van EU-regels die toezien op onder andere non-discriminatie, proportionaliteit en vrije markttoegang.

 

Meedoen

Het kabinet zet zich in om de hinder van het vliegverkeer zo veel mogelijk te beperken. Dit gebeurt in overleg met bewoners, maatschappelijke organisaties, luchtruimgebruikers en andere belanghebbenden.

Het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport wordt aangepast vanwege de actualisatie van de milieueffectrapportage (MER) in 2018. Tot en met 21 februari 2019 kon iedereen met een zienswijze reageren op de MER en het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit. In de nota van antwoord van 2 juli 2019 heeft de minister op alle zienswijzen gereageerd en is een overzicht gegeven van de verbeteringen die zijn doorgevoerd op basis van inbreng van de omgeving sinds het najaar van 2017. Na de afronding van de zogeheten voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer kan het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State. Daarna wijzigt het kabinet het Luchthavenbesluit.

Documenten

Ga naar de overzichtspagina van documenten over Lelystad Airport.

 

Cookie-instellingen