Documenten Herziening luchtruim

 

Documenten 14 oktober

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Documenten 14 oktober","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Documenten herziening luchtruim 2022
Documenten herziening luchtruim 2021
Documenten herziening luchtruim 2020
Documenten herziening luchtruim 2019
Documenten herziening luchtruim 2018
Documenten herziening luchtruim 2017

 

Documenten herziening luchtruim 2022

 


Bijlagen bij aanbieding voorkeursbeslissing luchtruimherziening

Factsheets

Overige documenten bij voorkeursbeslissing luchtruimherziening

Documenten herziening luchtruim 2021
 

Bijlagen bij aanbieding ontwerp voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

 


Documenten herziening luchtruim 2020
 


Documenten herziening luchtruim 2019

 

 • Voortgangsbrief project Luchtruimherziening, Kamerbrief 19 december 2019
  Dit is de 3e voortgangsbrief van het programma Luchtruimherziening. Hiermee informeren de staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Tweede Kamer over het programma luchtruimherziening.
   
 • Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening, december 2019
   
 • Diverse onderwerpen luchtvaart, Kamerbrief 5 september 2019
  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen uit de luchtvaart:
  • stand van zaken Luchtvaartnota;
  • notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening;
  • civiel-militaire samenwerking luchtverkeersdienstverlening;
  • stand van zaken iCAS;
  • aanpak stikstofdepositie;
  • voorbereiding luchtverkeersdienstverlening Lelystad Airport;
  • vervolg aanpak geluidshinder in Eijsden.
    
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) herziening luchtruim, september 2019
  Kennisgeving over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) herziening luchtruim en de notitie zelf.
   
 • Achitectuurprincipes luchtruimherziening, augustus 2019
  De architectuurprincipes in dit document geven richting aan de ontwikkelingen in het programma Luchtruimherziening.
   
 • Voortgang luchtruimherziening, Kamerbrief 4 juli 2019
  Dit is de 3e voortgangsbrief van het programma Luchtruimherziening. Hiermee informeren de staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Tweede Kamer over het programma luchtruimherziening.

 • Integrale behoeftestelling herziening luchtruim, 18 april 2019
  De behoeften van luchtruimgebruikers spelen een belangrijke rol bij de vorm en inhoud van de luchtruimherziening. Tijdens het ophalen van alle behoeften zijn ook tips en knelpunten aangedragen door de diverse luchtruimgebruikers. Lees hierover verder in deze 2 documenten.

 • Startbeslissing Luchtruimherziening, april 2019
   


Documenten herziening luchtruim 2018
 

 • Voortgang herziening luchtruim, Kamerbrief 14 december 2018
  Dit is de 2e voortgangsbrief van het programma Luchtruimherziening. Hiermee informeren de staatssecretaris van Defensie en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Tweede Kamer over het programma luchtruimherziening.

 • Voortgang project herziening luchtruim, Kamerbrief 6 juli 2018
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en staatssecretaris Visser (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het plan van aanpak voor de herziening van het luchtruim.


Documenten herziening luchtruim 2017
 

 • Plan van Aanpak Luchtruimherziening, Kamerbrief 18 december 2017
  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) en staatssecretaris Visser (Defensie) informeren de Tweede Kamer over het plan van aanpak van het kabinet voor de herziening van het luchtruim. Het plan van aanpak zit als bijlage bij de brief.

 

 

Cookie-instellingen