Submenu

11 januari start zienswijzenprocedure Lelystad Airport

11-01-2019 13789 keer bekeken

Van 11 januari tot en met 21 februari kunt u reageren op wijzigingen van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. In deze zienswijzenperiode kunt u ook reageren op de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het besluit.

Wijzigingen Luchthavenbesluit

Met het ontwerpbesluit wordt het Luchthavenbesluit uit 2015 op een aantal onderdelen gewijzigd:

  • Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het Luchthavenbesluit.
  • Aangepaste wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten, naar aanleiding van de actualisatie van de MER.
  • Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het Luchthavenbesluit.
  • Aangescherpte voorwaarden waaronder vliegtuigen mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur.
  • Een aantal beperkingengebieden is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.

De wijzigingen staan in de Kamerbrief Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad van 14 december 2018. Het maximum van 10.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer in de eerste fase wordt vastgelegd in een ministeriƫle regeling en gepubliceerd in de Luchtvaartgids. Dit staat in de Kamerbrief Diverse onderwerpen luchtvaart (28 november 2018).

 

Zelf een zienswijze indienen

Met een zienswijze kunt u uw mening geven over het ontwerpbesluit en de MER. Een zienswijze indienen over Lelystad Airport kan op de website Platformparticipatie.nl. Hier leest u ook wat er met uw zienswijze gebeurt. Na afloop van de zienswijzenperiode maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de wijzigingen openbaar in de zogeheten nota van antwoord. Hoe u een zienswijze indient, staat in de Leeswijzer zienswijzen.

IenW stuurt het ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State. Dit gebeurt op basis van de uitkomsten van de zienswijzenprocedure en na afronding van de voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer. Daarna beoordeelt het kabinet alle relevante informatie.

 

Aanmelden informatiemarkten zienswijzen

Heeft u nog vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit of de MER? Dan kunt u terecht op verschillende informatiemarkten. U kunt bij stands informatie krijgen over de manier waarop u tot en met 21 februari een zienswijze kan indienen. Aanmelden voor een informatiemarkten bij u in de buurt kan via het webformulier Informatiemarkten zienswijzeprocedure Lelystad Airport.

Documenten

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Documenten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"15","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"180120"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showUserOccupation":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen